czwartek, 13 czerwca 2013

5. Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci

W dniach 12-15 czerwca br. odbywa się w Madrycie 5. Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci. Celem kongresu jest aktywizacja społeczności międzynarodowej na rzecz całkowitego zniesienia tej kary. Program kongresu obejmuje liczne dyskusje, w tym na temat obowiązujących standardów międzynarodowych w zakresie zniesienia kary śmierci, pomocy prawnej dla osób skazanych na taką karę, a także wsparcia dla rodzin. Odbędą się też debaty poświęcone poszczególnym rejonom i krajom, w których nadal stosowana jest kara śmierci (m.in. Chinach, Stanach Zjednoczonych, Iranie). W związku z planowaną debatą sejmową nad rządowymi projektami ustaw o ratyfikacji II Protokołu Fakultatywnego do MPPOiP oraz Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (o czy pisaliśmy na blogu tutaj) warto śledzić przebieg kongresu oraz innych podobnych wydarzeń.

Brak komentarzy: