środa, 5 czerwca 2013

Kodeks morski dla obszarów polarnych

Międzynarodowa Organizacja Morska opracowuje Morski kodeks bezpieczeństwa regionów arktycznych (Arctic Shipping Code/Polar Code). Zwiększony ruch statków na morskich obszarach arktycznych wymaga wprowadzenia nowych regulacji dotyczących żeglugi. Specyfika polarnych obszarów morskich, z ich ograniczoną infrastrukturą i zagrożeniami występującymi na tych obszarach, przy jednoczesnej konieczności ochrony delikatnego środowiska w tych rejonach spowodowała rozpoczęcie prac nad kodeksem bezpieczeństwa dla regionów arktycznych. Prace nad regulacjami powinny zakończyć się w 2015 roku a implementacja norm rozpocznie się w 2016 roku. Więcej informacji tutaj

Brak komentarzy: