niedziela, 23 czerwca 2013

Pierwszy raport USTR o Rosji w WTO

Office of the United States Trade Representative (USTR) opublikował 19 czerwca 2013 r. swój pierwszy raport na temat wypełniania przez Federację Rosyjską zobowiązań wynikających z członkostwa w WTO. Raport ten ma być publikowany każdego roku.

Wśród środków regulacyjnych, które kwestionuje USTR znalazły się między innymi: zakaz importu mięsa zawierającego pozostałości rektopaminy (powszechnie stosowanej w Stanach Zjednoczonych substancja podawana w hodowli zwierząt w celu zwiększenia ich masy); specjalna opłata recyklingowa nakładana na importowane samochody czy też program leasingowy za zakup maszyn rolniczych dostępny tylko w stosunku do wyrobów krajowych. Pomimo że głównym celem raportu jest identyfikacja barier jakie napotykają amerykańskie firmy eksportujące to Federacji Rosyjskiej, większość zidentyfikowanych środków dotyczy także pozostałych Członków WTO.

Federacja Rosyjska przystąpiła do WTO w sierpniu zeszłego roku po przeszło 18 latach negocjacji. Ciekawe opracowanie dotyczące warunków na jakich ten kraj został przyjęty do WTO można znaleźć tu.

Brak komentarzy: