środa, 28 sierpnia 2013

Zwycięska bitwa Mercedesa w sporze z Francją

Francuska Rada Stanu zawiesiła wczoraj wykonanie decyzji ministra właściwego ds. transportu o nierejestrowaniu Mercedesów klasy A, B, CLA i SL na rynku francuskim oraz zadecydowała o dopuszczeniu rejestracji w ciągu dwóch dni (Communiqué de presse).

Początkiem sporu, o którym już tutaj wspominaliśmy, było dopuszczenie przez niemiecki organ Kraftfahrt-Bundesamt zmiany we wniosku o homologację typu WE systemu klimatyzacyjnego zawierającego nowy gaz R 1234 yf o współczynniku ocieplenia globalnego poniżej 150, który nie przeszedł dodatkowych testów bezpieczeństwa, na stosowany we wcześniejszych modelach system zawierający gaz R 134 a, o współczynniku 1300 (powyżej wymogów Dyrektywy 2006/40/WE). 

Mimo dopuszczenia pojazdów w Niemczech, w czerwcu francuski Minister ekologii, zrównoważonego rozwoju i energii w drodze nieformalnej decyzji zalecił nienadawanie kodów identyfikacyjnych niezbędnych w procesie rejestracji czterech wspomnianych klas Mercedesa. 25 lipca wykonanie decyzji zawieszono decyzją sądu. W tej sytuacji, działając na podstawie Kodeksu drogowego w części implementującej klauzulę ochronną z art. 29 Dyrektywy 2007/46/WE, 26 lipca Minister zawiesił rejestracje w spornym zakresie do czasu podejęcia decyzji w sprawie przez Komisję, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy, uznając że decyzja niemieckiego organu stanowiła obejście przepisów wspólnotowych. W tej sytuacji Mercedes Benz Francja wystąpił do Rady Stanu o unieważnienie decyzji i zastosowanie środka tymczasowego.

Zgodnie z francuskimi przepisami postępowania administracyjnego sędzia może tymczasowo zawiesić wykonanie decyzji administracyjnej, do czasu pełnego zbadania sprawy, gdy zachodzą poważne obawy dotyczące jej legalności, a pośpiech jest uzasadniony. Rada wyraziła poważne wątpliwości dotyczące zasadności zastosowania klauzuli ochronnej w sprawie, jako że pojazdy wyposażone w nowy system klimatyzacji stanowią relatywnie niewielki segment francuskiego rynku (6% oferty modeli, 1.74% pojazdów). Odnośnie ostatniej kwestii  zawieszenie rejestracji (objęło 5000 wniosków w wyniku czego 4-5% zamówień anulowano) poważnie godzi zdaniem sądu w interesy finansowe oraz wizerunek producenta (Les Echos).

Brak komentarzy: