piątek, 27 września 2013

Wielka Brytania skarży unijne pułapy wynagrodzeń bankierów

Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Finansów Wielka Brytania złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie nieważności Dyrektywy o wymogach kapitałowych CRD IV w części stanowiącej limity wynagrodzeń dla bankowców (zob. nasz post UE: ograniczenia wysokości premii bankierów). W stosunku do Dyrektywy sformułowany został zarzut, że jest ona sprzeczna z TUE, a kompetencje przyznane EBA wykraczają poza regulacje techniczne.


Wielka Brytania podkreśliła swoje zaangażowanie w reformę struktury wynagrodzeń pracowników banków, w sposób który nie będzie zachęcał do podejmowania nadmiernego ryzyka oraz umożliwi wzmocnienie odpowiedzialności finansowej za podejmowane decyzje; zarazem jednak zaproponowane, rzekomo bez uprzedniej oceny skutków regulacji, limity wynagrodzeń miałyby podkopać sens zrealizowanych reform i negatywnie odbić się na stabilności finansowej. Zdaniem Kanclerza Skarbu Osborne'a forsowane rozwiązanie przyczyni się do podniesienia bazy wynagrodzeń,  a w rezultacie zerwania relacji między wysokością płacy a efektywnością pracy (The Telegraph). Dodatkowo przyczyni się to do podniesienia kosztów stałych banków.

Do czasu zbadania sprawy przez Trybunał Wielka Brytania zapowiedziała stosowanie się do unijnych przepisów.

Wielka Brytania zaskarżyła również akty unijne w zakresie Podatku od transakcji finansowych i Rozporządzenie ws. krótkiej sprzedaży (zobacz nasz post tutaj).

Brak komentarzy: