piątek, 18 kwietnia 2014

Japonia zapowiada powrót do połowów wielorybów

Niespełna trzy tygodnie temu pisaliśmy o orzeczeniu MTS w sprawie Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan), w którym stwierdził on, że japoński program połowów JARPA II jest niezgodny z Konwencją o uregulowaniu połowów wielorybów i nakazał Japonii jego natychmiastowe zakończenie. Tymczasem, jak donosi prasa (Le Monde i NYTimes), Japonia zapowiedziała dziś, że w przyszłym roku powróci do programu połowu wielorybów w celach naukowych. 

Wprawdzie sam program JARPA II został odwołany zgodnie z orzeczeniem MTS, ale w przyszłym roku Japonia planuje rozpoczęcie nowego, spełniającego wymogi określone w orzeczeniu. Japonia planuje znaczne zmniejszenie liczny łowionych wielorybów oraz większy nacisk na cele naukowe (pobieranie próbek DNA od każdego okazu). Japonia planuje pod koniec roku zwrócić się o zgodę na podjęcie nowych "badań" do Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej, tak aby móc rozpocząć połowy w 2015 r.

Brak komentarzy: