czwartek, 3 kwietnia 2014

Raport Komitetu Ministrów RE za 2013 r. z nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń ETPCz

Wiosna jest zdecydowanie okresem podsumowań. 2 kwietnia br. Komitet Ministrów Rady Europy opublikował raport roczny za 2013 r. w zakresie nadzorowania wykonywania wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kompetencje w zakresie nadzoru przynależą do Komitetu zgodnie z art. 46  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Statystyki za 2013 r. potwierdzają pozytywne trendy z roku 2011 i 2012. Po raz pierwszy nastąpił spadek ogólnej liczby spraw zawisłych. Na koniec 2013 r, było ich jednak aż 11 017! Odnotowano także najwyższą w historii liczbę spraw zamkniętych rezolucjami końcowymi (1398). Podobnie jak w 2012 r. statystyki pokazują także poprawę w przestrzeganiu terminów wypłat zadośćuczynień.


Równocześnie ze statystyk wynika, iż ogromnym wyzwaniem pozostaje wykonanie spraw dotyczących problemów strukturalnych. Odnotowano jednakże szereg pozytywów, w szczególności poprawę w stosowaniu środków krajowych, a także ogromną wagę przywiązywaną zarówno przez Komitet Ministrów, jak i same państwa do wykonywania wyroków pilotażowych. Raport za 2013 r. pokazuje pozytywny wpływ procesu reform rozpoczętych w Interlaken i kontynuowanych w Izmirze i Brighton na konferencjach wysokiego szczebla. Dlatego też dokument, podobnie jak i raport z 2012 r. podkreśla konieczność kontynuowania wysiłków już podjętych, wagę programów w zakresie współpracy oraz konieczność zaangażowania w wykonywanie orzeczeń ETPCz wszystkich uczestników strasburskiego systemu ochrony praw człowieka.

Na tle statystyk dotyczących poszczególnych państw bardzo dobrze prezentują się dane dotyczące Polski. W 2012 r. zamkniętych rezolucjami końcowymi było 163 sprawy, zaś w 2013 r. spraw tych było już 278. Także ogólna liczba skarg zawisłych w wykonywaniu spadła z 908 w 2012 r. do 764 w 2013 r. Wśród spraw zawisłych nadal największą grupę stanowią sprawy dotyczące przewlekłości. Jest ich łącznie 395 (przewlekłość karna, cywilna i administracyjna).

Brak komentarzy: