sobota, 10 maja 2014

Inicjatywa energetyczna G7

6 maja zgromadzeni na szczycie w Rzymie  ministrowie państw G7 (G8 bez Rosji - zobacz nasz post tutajwłaściwi ds. energetyki, wyrażając zaniepokojenie zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego w wyniku "naruszenia przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy", zapowiedzieli podjęcie kroków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na szczeblach krajowych, regionalnych i globalnym (G7, G7 Rome Energy Ministerial Meeting, Joint Statement).

Obok wskazania 7 zasad mających stanowić podstawę reformy (pkt. 4) oraz szeregu działań, które mają zostać zrealizowane w średnim i w długim okresie, ministrowie zapowiedzieli bezzwłoczne:


  • udzielenie wsparcia Komisji Europejskiej w pracach nad energetycznymi planami awaryjnymi na zimę 2014-2015 na poziomie regionalnym,
  • wymianę najlepszych praktyk oceny zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego między ekspertami G7 i innych zaproszonych państw,
  • zwrócenie się do Międzynarodowej Agencji Energetycznej o przygotowanie w ciągu 6 miesięcy, we współpracy z Komisją Europejską, planów w zakresie bezpieczeństwa gazowego,
  • wsparcie techniczne i ułatwienia w wymianie między Ukrainą i UE celem rozwoju własnych źródeł węglowodorów i energii odnawialnej, oraz poprawy efektywności energetycznej.
Ministrowie zwrócili się także do przywódców państw z sugestią powołania grupy roboczej dla rozbudowy powyższej rzymskiej Inicjatywy energetycznej G7.

Brak komentarzy: