czwartek, 22 maja 2014

Kolejny spór UE z Rosją w WTO

Unia Europejska (UE) złożyła wczoraj (21 marca 2014 r.) wniosek o wszczęcie formalnych konsultacji z Rosją w sprawie ceł antydumpingowych nałożonych na lekkie samochody dostawcze z Niemiec oraz Włoch. Zdaniem UE cła te są niezgodne w wymaganiami Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu oraz Porozumienie Antydumpingowego. W szczególności UE uważa, że cła zostały wprowadzone z naruszeniem szeregu przepisów proceduralnych jak również, że nie zostały spełnione warunki formalne wymagane przez prawo WTO do ich nałożenia.

Cła zostały nałożone w maju zeszłego roku przez Euroazjatycką Komisję Gospodarczą (EKG). Zdaniem EKG lekkie samochody dostawcze są sprzedawane na terenie Unii Celnej pomiędzy Białorusią, Kazachstanem oraz Rosją po cenach dumpingowych. Cła zostały wyznaczone na poziomie 26,9% dla samochodów z Niemiec oraz 23% dla samochodów z Włoch. Cła te obejmują eksport skierowany do jakiegokolwiek z państw wchodzących w skład Unii Celnej, jednak w związku z tym, że tylko Rosja jest członkiem WTO, UE mogła złożyć swój wniosek jedynie w stosunku do tego kraju. 

Jest to kolejną sprawa przeciwko Rosji zainicjowana przez UE (o innych pisaliśmy tu i tu). Wszczęcie oficjalnego postępowania świadczy również, że Komisja Europejska całkiem poważnie potraktowała swoje słowa z ostatniego spotkania Rady Generalnej WTO (pisaliśmy o tym tu). Warto też przypomnieć, że Rosja również wszczęła dwa postępowania przeciwko UE (pisaliśmy o tym tu i tu).

Treść wniosku będzie w ciągu kilku dni dostępna w bazie danych WTO w dokumencie o sygnaturze WT/DS479/1.


***
Konsultacje są obowiązkowym etapem procedury rozstrzygania sporów w WTO. W przypadku ich niepowodzenia (przy czym trwają one do 60 dni), strona wnioskująca o przeprowadzenie konsultacji może zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy przez panel WTO. Od takiej decyzji przysługuje następnie prawo do złożenia odwołania do Appellate Body.

Brak komentarzy: