sobota, 3 maja 2014

Rosja pozywa UE w WTO za jej „Trzeci Pakiet Energetyczny”

30 kwietnia 2014 r. Rosja przesłała do WTO informacje o wszczęciu oficjalnej procedury konsultacyjnej z Unią Europejską (UE) dotyczącej tzw. „Trzeciego Pakietu Energetycznego” (3PE). Jest to kolejny w ostatnim czasie spór na forum WTO, w który zaangażowana jest Rosja (o innych postępowania pisaliśmy tu, tu oraz tu). Mimo że Rosja przygotowywała się do niego już od jakiegoś czasu, decyzja o jego wszczęciu jest niewątpliwie związana z rosnącym napięciem pomiędzy tym krajem a UE w kontekście kryzysu ukraińskiego. 

Zdaniem Rosji, 3PE narusza szereg zobowiązań UE wynikających z Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami oraz Porozumienia w Sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych. W szczególności, Rosja kwestionuje przepisy, które nakazują rozdzielenie działalności wydobywczej od przesyłowej (tzw. uboundling). Zgodnie z 3PE Państwa Członkowskie UE mają możliwość wyboru trzech różnych form rozdziału (od tzw. rozdziału właścicielskiego do utworzenie niezależnego operatora systemu lub niezależnego operatora przesyłowego). W pierwszym przypadku oznacza to konieczność sprzedaży aktywów przesyłowych posiadanych na terytorium danego Państwa Członkowskiego przez firmy wydobywcze. W praktyce postanowienia te dotykają GAZPROM i planowany przez niego gazociąg South Stream, jak również utrudniają dalszą monopolizację europejskiego rynku przez tą firmę. 

Treść wniosku będzie w ciągu kilku dni dostępna w bazie WTO w dokumencie o sygnaturze WT/DS476/1

***

Konsultacje są obowiązkowym etapem procedury rozstrzygania sporów w WTO. W przypadku ich niepowodzenia strona wnioskująca o przeprowadzenie konsultacji może zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy przez panel WTO. Od takiej decyzji przysługuje następnie prawo do złożenia odwołania do Appellate Body.

Brak komentarzy: