piątek, 16 maja 2014

Raport FSB ws. ograniczania wpływu agencji ratingowych

Realizując cele przyjęte przez G20 w zakresie przebudowy międzynarodowej architektury finansowej, a przede wszystkim własny plan działania z października 2012 (zobacz nasz post tutaj) Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała Raport z peer review poświęcony krajowej implementacji Zasad ograniczenia zależności od ocen agencji ratingowych (CRA). Do Raportu załączono plany działań dla poszczególnych jurysdykcji.

Podstawowym wnioskiem płynącym z Raportu jest wielkie zróżnicowanie w postępach implementacyjnych. W Raporcie podkreślono także, że usunięcie odwołań do ocen agencji ratingowych z aktów normatywnych stanowi niezbędny, acz dopiero pierwszy krok w stronę ograniczenia oddziaływania CRA na stabilność finansową. Niezbędna jest również adekwatna zmiana praktyki mechanicznego uwzględniania ich wycen jako podstawy oceny wiarygodności kredytowej. To  z kolei może wymagać aktywnego wsparcia ze strony lokalnych nadzorców w rozbudowie własnych, alternatywnych instrumentów w tym zakresie.

W konkluzjach FSB sformułowało rekomendacje dla krajowych administracji w zakresie dobrych praktyk w ograniczaniu zależności od CRA, a także wezwało inne instytucje międzynarodowe do dalszej współpracy.

Mimo że tempo ograniczania niekontrolowanego oddziaływania CRA na rynki finansowe może rozczarowywać, nie należy zapominać ile już w tym zakresie zrobiono, w tym powołując unijne kolegia nadzoru (nasz grudniowy post) i nowelizując unijne regulacje w przedmiotowym zakresie (post tu).

Zob.: Komunikat prasowy FSB.


Brak komentarzy: