wtorek, 9 kwietnia 2013

FSB w poszukiwaniu sposobu na ograniczenie roli agencji ratingowych


Próbując walczyć z patologiami, które przyczyniły się do eskalacji światowego kryzysu finansowego, Financial Stability Board opublikowałow 2010 roku Zasady ograniczenia zależności od ocen agencji ratingowych (CRA). Dzięki temu z jednej strony miano wyeliminować ustawowe traktowanie ocen prywatnych CRA jako immanentnego elementu rynku finansowego, z drugiej miało to skłonić instytucje finansowe do dołożenia większej staranności przy samodzielnej ocenie ryzyka, zamiast automatycznego polegania na zewnętrznych ratingach.

Jako że zgodnie z ocenami FSB do lutego 2012 r. tylko nieliczne państwa rozpoczęły wdrażanie reform prawnych w przedmiotowym zakresie, za pożądane uznano doprecyzowanie planu ograniczania roli CRAs; w listopadzie przyjęto Mapę drogową, zgodnie z założeniami której do końca tego roku IOSCO, IAIS i OECD mają sformułować zalecenia pod adresem pod adresem państw, wskazujące możliwe dalszych działań.

Aby ocenić postępy w ograniczaniu zależności od CRA i zidentyfikować obszary wymagające intensyfikacji prac FSB inicjuje właśnie proces oceny sektorowej praktyk regulacyjnych i nadzorczych na zasadzie peer review. Podstawowym adresatem kwestionariusza jest wprawdzie administracja, jednak FSB zaprosiła do wyrażania opinii również wszelkie podmioty bezpośrednio zainteresowane.

Brak komentarzy: