czwartek, 24 lipca 2014

Argentyńskie negocjacje ostatniej szansy

Zgodnie z naszymi przewidywaniami z ubiegłego tygodnia nowojorski sędzia Thomas Griesa oddalił argentyński wniosek o zawieszenie wykonania wyroku nakazującego Argentynie równoczesną spłatę zobowiązań z tytułu obligacji zrestrukturyzowanych oraz wierzycieli niewspółpracujących, reprezentowanych przez wszystkim przez NML Capital (Il Sole 24 Ore, Argentina, il giudice Griesa: trattativa a oltranza. Otto giorni al default. Spread oltre quota mille). 


Żródło: NYT, Battle Between Argentina and Hedge Funds Continues in New York.

Sędzia nakazał stronom sporu zasiąść do stołu negocjacyjnego i rozmawiać do skutku "twarzą w twarz, całą dobą jeżeli będzie to konieczne", zalecając zarazem złagodzenie tonu i unikanie retoryki prowadzącej do eskalacji napięć, jak choćby publikowanie reklam godzących w reputację drugiej strony (zdjęcie powyżej). Konieczność wypracowania kompromisu w ciągu ośmiu dni momentalnie odbiła się na wzroście spread'u między obligacjami Argentyny i USA. 


Wczoraj najprawdopodobniej odbyło się już pierwsze posiedzenie z, wyznaczonym przez sędziego, mediatorem Danielem Pollack'iem.

Greisa podkreślił, że zawieszenie wykonania wyroku nie stanowi warunku niezbędnego dla rozstrzygnięcie kwestii płatności, a Argentyna nadal ma inne sposoby na uniknięcie kolejnego default'u. Równocześnie zapowiedział rychłą decyzję ws. ewentualnego zezwolenia na płatności euroobligacji wyemitowanych na podstawie prawa angielskiego i japońskiego (NYT, Judge Orders Argentina and Funds to Negotiate).

Brak komentarzy: