środa, 2 lipca 2014

Narodziny Światowej Fundacji Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI)

Zgromadzenie Plenarne Rady Stabilności Finansowej (FSB) zatwierdziło dokumenty niezbędne do rejestracji Światowej Fundacji Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (Global Entity Identifier Foundation). Równocześnie powołano Radę Dyrektorów inkorporowanej w Szwajcarii organizacji not for profit, na czele której jako pierwszy stanie Holender, Gerard Hartsink (FSB, Press Release). Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło 26 czerwca. 

Powołanie GLEIF - obok Regulacyjnego Komitetu Nadzorczego (ROC) oraz zrzeszonych Lokalnych Jednostek Operacyjnych - wieńczy budowę 3-warstwowej struktury światowego systemu LEI. GLEIF, podlegające nadzorowi ROC, będzie odpowiedzialne za wdrażanie LEI i zapewnienie konwergencji działań implementacyjnych.

Funkcję polskiego LOU pełnić będzie KDPW (KDPW, Informajce prasowe).Stosowanie GLEI ma umożliwić osiągnięcie spektrum celów w zakresie światowej stabilności finansowej, w tym ułatwić zarządzanie ryzykiem, wzmocnić nadzór mikro- i makroostrożnościowy, czy rozszerzyć instrumentarium walki z nadużyciami i oszustwami finansowymi. Do stworzenia takiego systemu w 2011 roku podczas szczytu w Cannes wezwało G20, a prace nad powołaniem Systemu przeprowadziło FSB (zaś sam identyfikator został zaproponowany przez ISO).

Poniżej prezentujemy skład Rady Dyrektorów GLEIF pierwszej kadencji.

Na początku bieżącego roku, po zakończeniu konsultacji o których pisaliśmy tutaj, Rekomendacje ws. stosowania LEI opublikował także Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EBA.

Zob. także: 
Imię
Jurysdykcja
Stanowisko
Bo Chen

China

General Manager and member of the Board of Director:
China Financial Computerisation Corporation
Wolfgang Koenig

Germany
Head of Chair of Information Systems and Information
Management: Goethe University Frankfurt

Ravi Mathur

India
CEO: GS1 India
Hiroshi Kawagoe

Japan
General Manager: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Hyoung Seok Lim

Korea
Research Fellow: Korea Institute of Finance
Nabil Al Mubarak
Saudi Arabia
CEO: Saudi Credit Bureau: SIMAH

Arthur Cousins

South Africa
CEO: International Payments Framework Association
Bruno Schutterle

Switzerland
Strategic Procurement: Bank Julius Baer
Gerard Hartsink

The
Netherlands

Chair: CLS Group Holdings, (Chair of the GLEIF)

Ayhan Keser

Turkey
Executive Vice President: Albaraka Turk Katilim Bankasi
Chris Taggart

UK
Co-Founder and CEO: OpenCorporates
Howard Edelstein

USA
Operating Partner: Advent International
Jefferson Braswell

USA
Founding Partner: Tahoe Blue Ltd
Robin Doyle
USA
MD Corporate Regulatory Strategy and Policy: JP Morgan
Chase

Tim Smucker
USA
Chair: JM Smucker Company

Brak komentarzy: