wtorek, 8 lipca 2014

Środki tymczasowe nakładane przez ETPCz w sprawach przeciwko Francji

Przełom czerwca i lipca był dla Trybunału okresem wyjątkowo wytężonej pracy. Do najważniejszych decyzji niewątpliwie należy decyzja o zastosowaniu środków tymczasowych w stosunku do władz francuskich polegających na obowiązku wstrzymania wykonania wyroku Conseil d’Etat zezwalającego na zaprzestanie sztucznego odżywiania i nawadniania pana Vincenta Lamberta. Pan Lambert uległ poważnemu wypadkowi drogowemu w 2008 r. i od tego czasu jest tetraplektykiem, całkowicie zależnym od sztucznego odżywiania i nawadniania.
11 stycznia br. opiekujący się nim lekarz podjął decyzję o zaprzestaniu podtrzymywania funkcji życiowych. Krewni pana Lamberta zaskarżyli tę decyzję, jednakże została ona ostatecznie podtrzymana wyrokiem Conseil d’Etat z 24.06.2014 r. Jeszcze przed wydaniem tego orzeczenia, 23 czerwca br. krewni zwrócili się do ETPCz na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału o zastosowanie w stosunku do Francji środków tymczasowych w postaci wstrzymania wykonania orzeczenia, które zapaść miało następnego dnia, jeżeli zmierzałoby ono do zaprzestania odżywiania, a także do zapobieżenia ewentualnemu transportowi pana Lamberta poza granice Francji.
24 czerwca Trybunał mając na względzie wyrok Conseil d’Etat zwrócił się do władz francuskich o wstrzymanie wykonania wyroku do czasu zakończenia postępowania przed ETPCz. Trybunał sprecyzował też, że w rezultacie nałożenia interim measures pan Lambert nie powinien być także przetransportowany w inne miejsce, w którym nie kontynuowano by jego odżywiania i nawadniania. Trybunał podjął decyzję o priorytetowym rozpatrzeniu sprawy.
Niniejsza sprawa pokazuje, że decyzje ETPCz nakładające środki tymczasowe mogą być stosowane do bardzo szerokiego zakresu spraw. Dotychczas Trybunał wydawał je głównie w sprawach uchodźczych, czy imigracyjnych wstrzymując deportacje, ale w ostatnich latach rozszerzył tę praktykę także np. na sprawy rodzinne.
Warto zwrócić uwagę, że kilka dni po tej decyzji Trybunał odmówił z kolei założenia środków tymczasowych w zakresie wstrzymania operacji likwidacji obozowiska w Calais, miejsca dystrybucji żywności, które okupowane było od początków maja przez setki migrantów.

Brak komentarzy: