niedziela, 30 listopada 2014

Finlandia legalizuje zawieranie małżeństw i adopcję przez pary homoseksualne

Od czerwca, kiedy ostatni pisaliśmy o kolejnych państwach uznających równouprawnienie w zakresie prawa do małżeństwa niezależnie od orientacji seksualnej (tutaj) emocje wokół sprawy nieco opadły (pomijając kilka protestów we Francji i sporów sądowych z władzami federalnymi w Stanach Zjednoczonych).

Przyczynkiem do powrotu na temat zakresu upowszechniania się nowego standardu równouprawnienia może się stać uchwała Parlamentu fiński, który niewielką większością głosów przyznał parom homoseksualnym prawo do zawierania związków małżeńskich oraz do adopcji. Finlandia stała się tym samym ostatnim krajem skandynawskim, a 12 w Europie, który zdecydował się na podobny krok (The Guardian, Finland legalises gay marriage).

Brak komentarzy: