czwartek, 5 marca 2015

Polska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z państwami wyspiarskimi położonymi na Oceanie Spokojnym

Kilka dni temu Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Kiribati. Stosowna uroczystość odbyła  się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W ostatnich miesiącach (listopad 2014 r.) Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne również z bezpośrednim sąsiadem (na Oceanie Spokojnym) Kiribati, tj. Republiką Nauru.

W obu przypadkach, w komunikatach medialnych MSZ, nawiązano do aktywności Polski w działaniach ONZ w sprawie zmian klimatycznych, odbywających się w szczególności w oparciu o Ramową konwencję NZ w sprawie zmian klimatu z 1992 r. Oba państwa są szczególnie zagrożone negatywnymi efektami zmian klimatu. Delegacje tych państw uczestniczyły również w odbywającej się w 2013 r. w Warszawie XIX Konferencji NZ w sprawie zmian klimatu. Natomiast w informacji MSZ nt. nawiązania stosunków dyplomatycznych z Nauru wskazano także na zwiększający się ruch turystyczny z Polski.


Ta druga okoliczność, mając na uwadze np. głośny przypadek znanego polskiego żeglarza – Kazimierza Kwasiborskiego, który w 2002 r. został aresztowany pod zarzutem nielegalnego przemytu ludzi a następnie zmarł w więzieniu na wyspach Bahama (wówczas Polska jeszcze nie utrzymywała zarówno stosunków dyplomatycznych ani konsularnych z tym państwem), w pełni uzasadnia powyższe decyzje o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Zarówno okoliczności zatrzymania (zeznania świadków, w tym towarzyszy żeglarza wskazywały na okoliczność ratowania życia rozbitków z tonącej łodzi, a nie przemyt ludzi), jak i pobytu w więzieniu (brak dostępu do leków, zaginięcie rzeczy osobistych) budziły poważne wątpliwości, a w związku z brakiem stosunków konsularnych nie tylko Wspólnota Bahamów nie dokonała notyfikacji konsularnej dotyczącej pozbawienia wolności, ale również możliwości pomocy ze strony władz polskich były poważnie utrudnione.

Kiribati i Nauru to jedne z ostatnich podmiotów, których państwowość nie budzi większych kontrowersji, a z którymi Polska dotychczas nie nawiązała stosunków dyplomatycznych. Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Kiribati lista podmiotów, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne wzrosła do 191. Wśród państw, z którymi Polska nadal nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych jest kilka innych państw Oceanii (Fidżi, Tonga, Tuvalu). 

Na marginesie można również zauważyć, że w ostatnich latach w polskich mediach o części z tych państw było głośno jedynie w związku z ich decyzjami o uznaniu niepodległości Abchazji lub/i Osetii Południowej (np. Nauru uznało zarówno Abchazję, jak i Osetię Południową w 2009 r., Vanuatu Abchazję w 2011 r., a Tuvalu obie separatystyczne republiki gruzińskie również w 2011 r.). Media w tym kontekście sugerowały wręcz gratyfikację finansową, jakie te państwa uzyskały w zamian od Federacji Rosyjskiej (np. Nauru sugerowano „prezent” w postaci 50 mln dolarów). 

Brak komentarzy: