czwartek, 19 marca 2015

Upadłość transgraniczna w UE

Z końcem lutego Rada UE w pierwszym czytaniu przyjęła projekt zmian Rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 1). Projekt powinien zostać teraz zatwierdzony w drugim czytaniu przez Parlament Europejski w maju lub czerwcu (tekst Rozporządzenia stanowił przedmiot kompromisu między oboma instytucjami w listopadzie ubiegłego roku, Consilium, Postępowanie upadłościowe: nowe przepisy służące wspieraniu ożywienia koniunktury). 

Wśród pomysłów przedłożonych pod rozwagę UE znalazła się m.in. koncepcja stworzenia publicznie dostępnego elektronicznego rejestru ds. transgranicznej upadłości (w ramach portalu e-Sprawiedliwość). Ustanowione mają także zostać przepisy o postępowaniu upadłościowym wobec grup przedsiębiorstw. Według KE postępowania upadłościowe rocznie mają wpływ "na ok. 200 000 przedsiębiorstw, co oznacza, że w grę wchodzi 1,7 mln miejsc pracy. 1/4 postępowań upadłościowych ma wymiar transgraniczny.".

Brak komentarzy: