sobota, 4 lipca 2015

Francja nie udzieli Assange azylu

W ciągu kilku godzin, w zaledwie kilku słowach Francja odmówiła udzielenia schronienia twórcy Wiki Leaks, Julianowi Assange. Długi apel do Prezydenta Hollande'a został wystosowany za pośrednictwem listu opublikowanego w Le Monde, Julian Assange : « En m’accueillant, la France accomplirait un geste humanitaire ».

Od czerwca 2012 roku Assange przebywa w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, w pomieszczeniu o powierzchni 5,5 m2. Władze brytyjskie odmówiły uznania azylu, w związku z czym nie ma on możliwości wyjścia na zewnątrz budynku, czy choćby wizyty szpitalnej, co jak twierdzi przypłacił zdrowiem. Wejście do ambasady jest zaś stale strzeżone przez kilku funkcjonariuszy policji, legitymujących wchodzących, a obiekt poddano inwigilacji. Assange'owi uniemożliwiono kontakt z rodziną.

Żródło: cryptome.org
Źródło: https://lofredocolombia.files.wordpress.com/2012/08/ecuador-embassy-london-details.jpg
 
Jak stwierdza Assange, podstawą prośby o udzielenie ochrony są pogróżki, które otrzymuje w związku z opublikowaniem w kwietniu 2010 filmu Collateral murder, który ukazuje przestępstwa popełnione przez członków amerykańskich sił zbrojnych w Iraku w 2007 roku i ich lekceważące podejście do sytuacji (opinia J.A.). Od tego czasu on sam, jego współpracownicy i ich rodziny, jak również pracujący dlań adwokaci byli adresatami nękania i zastraszania. Według późniejszych dokumentów w skierowaną przeciwko tej grupie kampanię zaangażowani zostali funkcjonariusze FBI, CIA, NSA, Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Stanu. Wreszcie szereg nieprzyjaznych środków zastosowano wobec dziennikarzy zajmujących się sprawą. 

Jak podkreśla Assange, ani Szwecja, ani Wielka Brytania formalnie nie sformułowały przeciwko niemu żadnych zarzutów, zapowiadając natomiast areszt w przypadku opuszczenia ambasady. Wielka Brytania oficjalnie nie ustosunkowała się nawet do pytania, czy Stany Zjednoczone wystosowały żądanie ekstradycji Assange. 
Europejski nakaz aresztowania ma posłużyć jego wydaniu do Szwecji, gdzie jednak udał się uprzednio dobrowolnie.


Wikileaks, Collateral murder

Powołując się na zagrożenie życia w związku z prześladowaniami politycznymi, Assange zwrócił się do Prezydenta Francji o "gest humanitarny" w postaci udzielenia azylu (formalnie rzecz biorąc nie był to wniosek o udzielenie azylu). W odpowiedzi Prezydent Francji, "po dogłębnym zbadaniu sytuacji prawnej i faktycznej" zainteresowanego uznał, że jego życie nie jest bezpośrednio zagrożone, natomiast wobec niego samego wydano ENA (Présidence de la République, Lettre de M. Assange). Reakcja Pałacu elizejskiego dla samych Francuzów nie była zaskoczeniem (Le Monde, L’Elysée rejette la demande d’asile de Julian Assange).

Zob. także:
  • Zbiór tajnych dokumentów dotyczących konfliktu zbrojnego w Iraku tzw. Iraq War Logs dostępny jest tutaj.

Brak komentarzy: