wtorek, 20 października 2015

Japonia: spory dotyczące wielorybów nie powinny podlegać jurysdykcji MTSu

Trzy tygodnie po tym jak Japonia przegrała przed MTSem spór z Australią dotyczący połowów wielorybów (nasz postinformowaliśmy, że państwo to zapowiedziało wznowienie programu połowów do celów naukowych.

Za kilka tygodni owa zapowiedź ma zostać zrealizowana w ramach programu NEWREP-A, zakładającego odłowienie 4000 wielorybów w ciągu najbliższych 12 lat (The Sydney Morning Herald, Japan rejects international court jurisidiction over whaling). Mimo że program rzekomo ma charakter badawczy, Japonia podjęła prawne kroki ostrożności, 6 października b.r. składając zastrzeżenie do deklaracji o uznaniu jurysdykcji obowiązkowej MTSu.
Odpowiednio, z zakresu przedmiotowego jej zgody wyłączono spory wynikłe z, dotyczące oraz na tle badań lub ochrony, zarządzania lub eksploatacji żywych zasobów mórz. Zdaniem japońskiego MSZ pierwszeństwo w przedmiotowych sprawach powinien mieć bowiem mechanizm rozstrzygania sporów UNCLOS.

Zob. także: komentarz (i opinie pod postem) EJIL: Talk!.

Brak komentarzy: