poniedziałek, 12 października 2015

Porozumienie G20/OECD ws. walki z erozją bazy podatkowej i przenoszeniem dochodów

Po tym jak na początku miesiąca zakończono negocjacje techniczne na forum OECD, 7 października zgromadzeni w Limie ministrowie finansów G20 zatwierdzili pakiet końcowy środków przeciwko Erozji bazy podatkowej i przenoszenia dochodów (BEPS), tj. praktykom korporacyjnym wyboru jurysdykcji podatkowej niezależnie od miejsca faktycznego prowadzenia działalności.  

Dokument stanowi zwieńczenie przeszło dwuletnich prac podjętych, z inicjatywy G20, w związku z ogólną konstatacją, że jest to problem wymagający holistycznego podejścia, aczkolwiek wówczas go umiano go jeszcze skwantyfikować. Wedle szacunków OECD od 2013 praktyki BEPS doprowadziły do zmniejszenia wpływów z CIT między 4% a 10%, tj. średnio o 100 do 240 mld USD rocznie (OECD, Note d’information).

BEPS to 15 rekomendowanych działań ujętych w 13 raportach oraz Explanatory Statement. Warto zwrócić uwagę na ten ostatni dokument - państwa umawiające się wyjaśniły tam, w jaki sposób rozumieją użyte terminy oraz wyznaczyły zakres normatywny. Jest to o tyle istotne, że wszystkie proponowane działania przyjęto przez konsensus. W pracach uczestniczyło przeszło 80 państw, w tym G20/34 członków OECD. Część państw już rozpoczęła ich implementację.

Przyjęte metody regulacyjne są zróżnicowane. BEPS to zarówno bezwzględne standardy minimalne, zbiory dobrych praktyk (tam gdzie państwa są zainteresowane przeciwdziałaniem erozji bazy podatkowej), jak i wspólne podejścia mające umożliwić osiągnięcie międzynarodowej konwergencji regulacyjnej w średnim okresie.

Postulowane działania obejmują:
- rozwiązanie problemów podatkowych pochodnych cyfryzacji gospodarki,
- neutralizację skutków tzw. hybrydowych rozbieżnych uzgodnień (Hybrid Mismatch Arrangements),
- przyjęcie skutecznych regulacji w odniesieniu do spółek zagranicznych

- przeciwdziałanie przyznawanie korzyści traktatowych w niewłaściwych sytuacjach,
- dostosowanie systemów cen transferowych do łańcuchów wartości, czy wreszcie
- przyjęcie zasad w zakresie transparentności.

Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie Raportu podczas listopadowego szczytu przywódców G20 w Antalyi.

Zob. także: OECD, Mythes et réalités à propos du BEPS

Brak komentarzy: