środa, 22 listopada 2017

Dożywocie dla Ratko Mladicia

Po ponad 20 latach od dokonania zbrodni wyroku w sprawie doczekał się Ratko Mladić. Dziś Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii ogłosił wyrok w sprawie popełnionych przez niego zbrodni. Nie obeszło się bez kontrowersji. Najpierw podsądny poprosił o skorzystanie z toalety, które znacznie się przedłużyło, potem zdecydowano o zmierzeniu mu ciśnienia, które okazało się zbyt wysokie. Po powrocie Mladicia na salę zaczął wykrzykiwać do sędziów, że to wszystko są kłamstwa („Sve Laži”) i po kilku prośbach o uspokojenie usunięto go z sali. W konsekwencji obserwował ogłoszenie wyroku z korytarza (to nie pierwsze takie występy Mladicia, zobacz tu). 

Mladić został dostarczony do Hagi dopiero w 2011 roku, odpowiadał przed Trybunałem za zbrodnie przeciwko ludzkości, za zbrodnie wojenne i ludobójstwo popełnione w czasie wojny w byłej Jugosławii, m.in. za kampanię snajperską w Sarajewie i, co ważniejsze, za ludobójstwo popełnione w Srebrenicy.

Trybunał uznał, że brał on udział we wspólnym kryminalnym przedsięwzięciu (joint criminal enterprise - jce) w 1992 z zamiarem pozbycia się Bośniaków i Chorwatów w celu doprowadzenia do "czystych etnicznie" terytoriów (ethnic cleansing).

Przypisał mu także udział w kampanii snajperskiej (także w ramach jce) w Sarajewie w latach 1992-1995, podczas której zbrodnie popełniono głównie przeciwko osobom cywilnym (włączając w to zbrodnie morderstw).

Trybunał przypisał także Mladiciowi odpowiedzialność za zbrodnię popełnioną w Srebrenicy – uznając (ponownie w ramach udziału w jce), że celem tej zbrodni było wyeliminowanie Bośniackich muzułmanów ze Srebrenicy przez zabicie mężczyzn i chłopców. Celem  tej zbrodni było ludobójstwo, prześladowania, inne akty niehumanitarne. Sąd uznał, że Mladić ponosi odpowiedzialność, jako osoba która miała kontrolę nad oddziałami wojskowymi i policji, które działały w Srebrenicy i nie zapobiegł on w żaden sposób czynom, które zostały popełnione, kiedy pełnił dowództwo.  Jak powiedział sędzia Orie który przewodniczył Izbie w czasie ogłoszeniu wyroku - bez udziału Mladicia cele kryminalnego przedsięwzięcia nie zostałyby zrealizowane w ten sposób. 

Po analizie faktów, dokumentów, rozważeniu argumentów stron MTKJ uznał, że Ratko Mladić jest winny zarzucanych mu czynów, a zatem popełnienia zbrodni w  Srebrenicy, zbrodni przeciwko ludzkości (eksterminacji, prześladowań, morderstw) i zbrodni wojennych. Uniewinniono go od zarzutu popełnienia ludobójstwa w Bośni w 1992 roku. 

Zbrodnie za które uznano go winnym oceniono jako jedne z najcięższych "The most heinous known to humankind" - Trybunał skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

Sylwetka Mladicia: zobacz skrót przygotowany przez  BBC.

Dokumenty ze sprawy Mladicia: na stronie MTKJ.

Skrót wyroku  tu.

To przedostatnia ze spraw MTKJ, za parę dni wyrok w sprawie Prlicia ogłosi Izba Odwoławcza i chwilę potem wygaśnie mandat Trybunału, który  na zawsze zmienił nasze postrzeganie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.

Brak komentarzy: