poniedziałek, 13 listopada 2017

UNESCO zacieśnia sojusz na rzecz walki z ekstremizmem i czystkami kulturowymi


Źródło: https://en.unesco.org/news/unesco-and-partners-stand-against-cultural-cleansing-and-violent-extremism


Źródło: https://en.unesco.org/news/inauguration-replica-winged-bull-nimrud


W ubiegłym tygodniu w trakcie Konferencji Generalnej UNESCO, podjęto szereg inicjatyw wzmacniających soft power tej organizacji. Oprócz zacieśnienia współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK), poprzez podpisanie listu intencyjnego przez Irinę Bokovą, Dyrektor Generalną UNESCO oraz Fatou Bensoudę, Prokurator Generalną MTK (o czym pisaliśmy już na blogu), ministrowie kultury Iraku i Mali, Karima Bennoune, Specjalny Sprawozdawca Narodów Zjednoczonych w obszarze praw kulturalnych oraz grupa międzynarodowych ekspertów zobowiązało się do wzmocnienia współpracy w odpowiedzi na czystki kulturowe, terroryzm i ekstremizm kulturowy.

Inicjatywa UNESCO stanowi element realizacji założeń globalnego współdziałania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury w związku z konfliktami zbrojnymi oraz terroryzmem zawartych w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (RB) nr 2347 (pisaliśmy o tu na blogu tu i tu). Co więcej, podjęte inicjatywy są ważną częścią globalnej kampanii UNESCO #UNITE4HERITAGE, mającej na celu połączenie wysiłków różnych podmiotów prawa międzynarodowego oraz globalnego społeczeństwa obywatelskiego na rzecz promocji różnorodności kulturowej oraz przeciwdziałania ekstremizmowi. Zarówno UNESCO, jak i RB wspierają globalną współpracę i wielopoziomową partycypację różnych podmiotów w omawianym obszarze, włączając w to społeczności lokalne, ekspertów oraz przedsiębiorców. Warte w tym kontekście jest podkreślenie stanowiska Rady Praw Człowieka oraz Specjalnego Sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych w obszarze praw kulturalnych. W dwóch ostatnich raportach przedstawionych przez Karimę Bennoune w 2016 i 2017, wskazano bowiem na nierozerwalny związek pomiędzy ochroną dziedzictwa kultury, dostępem do dóbr kultury a ochroną wszystkich praw człowieka. W tym celu, jak również podkreślały RB, Dyrektor Generalna UNESCO oraz Prokurator Generalna MTK, konieczne jest wielopoziomowe współdziałanie w wymiarze globalnym oraz lokalnym. 

W dniu 6 listopada dokonano także w Paryżu oficjalnego odsłonięcia pełnowymiarowej repliki 3D monumentalnego posągu Lamuassu (skrzydlate bóstwo o ludzkiej, brodatej twarzy), zniszczonego przez bojowników ISIS w irackim Nimbrud w 2015 r. Rekonstrukcja ta miała stanowić współczesną odpowiedź na ikonoklazm islamistów.

Więcej informacji tu, tu i tu.

3 komentarze:

Damian pisze...

Mi się wydaje że te zmiany jak najbardziej na plus. Zobaczymy jak dalej rozwinie się sytuacja i co podejmie dalej UNESCO.

kaliciński pisze...

Świetne informacje:) Zobaczymy co przyniesie czas, ale na pewno dobre zmiany.

kaliciński pisze...

Zmiany moim zdaniem na plus, zobaczymy jak to będzie wyglądać z dłuższej perspektywy czasu.