czwartek, 6 czerwca 2013

Globalna współpraca nadzorców alternatywnych funduszy inwestycyjnych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który niedawno skończył konsultacje w sprawie Dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD), poinformował o zatwierdzeniu porozumienia między unijnymi nadzorcami rynku papierów wartościowych z ich odpowiednikami w 34 państwach świata, co stanowi zasadniczy element strategii implementacji AIFMD. Porozumienie ma ułatwić współpracę między nadzorcami w odniesieniu do transakcji o charakterze transgranicznym.

MoU podpisały m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Indie, Brazylia i Szwajcaria. Trwają negocjacje z kolejnymi państwami.

Zob.: informacja prasowa ESMA.

Brak komentarzy: