piątek, 7 czerwca 2013

Unia Bankowa: konsultacje dotyczące Single Rule Book

Realizując strategię wdrażania jednolitych przepisów bankowych (Single Rule Book, SRB)  w obszarze regulacji wymogów kapitałowych CRR/CRD, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zadecydował o stworzeniu procedury Q&A, która powinna w szczególności zapewnić ścisłą współpracę między EBA a Komisją Europejską. 

Obecnie EBA zaktualizowała stronę internetową Q&A oraz opublikowała wskazówki dotyczące procedury kierowania pytań do Urzędu.

Brak komentarzy: