piątek, 30 sierpnia 2013

Przełom w negocjacjach USA-Szwajcaria dotyczących uchylania się od opodatkowania

Jak informowaliśmy tutaj w lipcu, po odrzuceniu przez szwajcarską Radę Stanu tzw. lex USA rząd federalny został zmuszony do przyjęcia Planu B, zgodnie z którym szwajcarskie banki mają prawo przekazywać informacje amerykańskim organom skarbowym nt. podmiotów uchylających się od obowiązków podatkowych na podstawie wydawanych indywidualnie zezwoleń. 

Zgodnie ze wspólnym komunikatem opublikowanym wczoraj przez Departament Stanu, nowy program, który dziś zostanie przedłożone do zatwierdzenia szwajcarskim władzom (The New York Times), ma stanowić zachętę dla instytucji bankowych do współpracy z amerykańskimi organami. Nagrodą za udział w programie, do czego namawiać także będą szwajcarskie władze, będzie możliwość ubiegania się o zawarcie tzw. non-prosecution agreement. Porozumienie takie, w zamian za 780 mln $ grzywny i przekazanie stosownych informacji, zawarło w 2009 roku UBS AG (Bloomberg).

W stosunku do podmiotów niewspółpracujących możliwym będzie nałożenie wysokich grzywien i obowiązków przekazania informacji.

Banki, wobec których nie jest aktualnie prowadzone żadne postępowanie ws. tax evasiondeklarujące przystąpienie do programu:
  • zaakceptują tym samym możliwość nałożenia grzywny (odpowiednio 20%, 30% albo 50% maksymalnej łącznej wartości wszystkich nieujawnionych amerykańskich rachunków bankowych zależnie od momentu ich otwarcia),
  • dostarczą szczegółowych informacji dotyczących indywidualnych rachunków bankowych, w odniesieniu do których amerykańscy podatnicy mają bezpośrednie lub pośrednie interesy,
  • będą współpracować w traktatowych ramach przekazywania informacji bankowych (zob. poniżej),
  • dostarczą informacje nt. innych banków zaangażowanych w transakcje z wykorzystaniem tajnych rachunków,
  • zamkną rachunki bankowe posiadaczy odmawiających podporządkowania się amerykańskim regulacjom w zakresie sprawozdawczości.
Z udziału w programie wykluczone są banki w stosunku do których wszczęto postępowanie karne w związku ze szwajcarskimi rachunkami bankowymi  (14 instytucji włącznie z HSBC, Credit Suisse i Julius Baer) oraz osoby fizyczne.

Dodatkowa procedura została przewidziana dla banków, które bezpośrednio nie pomagały w bezprawnej działalności podatników amerykańskich, ale obawiają się, że mogły w inny sposób naruszyć amerykańskie regulacje.

Problem w przekazywaniu informacji w obowiązujących ramach traktatowych (Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1996 roku) może jednak stanowić brak ratyfikacji przez USA Protokołu dodatkowego z 2009 roku.

Zob. także: 


Brak komentarzy: