czwartek, 12 września 2013

PE zatwierdził powołanie Jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego

Przed kilkoma minutami Parlament Europejski wyraził zgodę na stworzenie Jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego w UE, co ma stanowić pierwszy filar przyszłej Unii Bankowej (na ten temat zob. następujące posty). 

Notatka prasowa wraz z linkami do odnośnych dokumentów (te jeszcze niedostępne) dostępna jest tutaj.

Głosowanie, początkowo zaplanowane na wtorek, odłożono do dziś w związku z brakiem porozumienia między PE a EBC w przedmiocie transparentności działań nadzorczych. Podczas gdy europosłowie domagali się dostępu do pełnych stenogramów z posiedzeń ws. nadzoru, przedstawiciele Banku dowodzili, że naruszyłoby to niezależność działania EBC oraz było niepożądane zważywszy na wrażliwy charakter informacji bankowych, i sugerowali udostępnianie jedynie streszczeń z obrad. Ostatecznie we wtorek przyjęto rozwiązanie pośrednie, zgodnie z którym relatywnie szeroki dostęp - po spełnieniu określonych warunków - do informacji będzie miała ograniczona grupa posłów (EU Observer).


W opinii większości komentatorów wypracowane porozumienie stanowi sensowny kompromis między demokratyczną legitymizacją nowego unijnego nadzoru a ochroną stabilności finansowej.

EBC będzie sprawować funkcję nadzorczą w odniesieniu około 150 instytucji, dysponujących 80% aktywów bankowych 17. państw EMU (The Washington Post). Pozostałe państwa UE mogą dobrowolnie przystąpić do wspólnego mechanizmu nadzorczego.

Jednocześnie Parlament wezwał Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) do opracowania wytycznych ("praktyk") nadzorczych, które następnie będą wdrażane przez nadzorców krajowych.


Brak komentarzy: