niedziela, 20 października 2013

Strefa wolnego handlu pomiędzy UE a Kanadą uzgodniona

W ostatni piątek, po czterech latach negocjacji, parafowano porozumienie w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską (UE) a Kanadą (o prowadzonych negocjacjach informowaliśmy między innymi tu). 

Umowa ma charakter wszechstronny. Obejmuje nie tylko postanowienia dotyczące handlu towarami (które same w sobie są daleko idące bo eliminują prawie wszystkie cła) i usługami ale również reguluje kwestie inwestycyjne, zamówienia publiczne oraz zobowiązania z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (tzw. TRIPS Plus). Oczekuje się, że zawarcie umowy przyczyni się do wzrostu wzajemnych obrotów handlowych o 23% (czyli ok. 26 mld Euro).

Umowa, przed jej wejściem w życie, musi być jeszcze zaakceptowana przez poszczególne kraje członkowskie oraz Parlament Europejski. W Kanadzie zgodę musi wyrazić parlament oraz prowincje.

Niestety tekst porozumienia nie jest jeszcze publicznie dostępny. Można natomiast zapoznać się z różnymi dokumentami które wcześniej przeciekły do prasy (m. in. podsumowanie negocjacji z czerwca 2013 r. oraz projekt rozdziału dotyczącego inwestycji).

Brak komentarzy: