wtorek, 1 października 2013

Unia Europejska i Indonezja będą wspólnie chronić indonezyjskie lasy

30 września Unia Europejska podpisała wynegocjowaną już w 2011 r. tzw. dobrowolną umowę o partnerstwie z Indonezją - tzw. FLEGT VPA, na mocy której ta druga zobowiązała się do ścisłej współpracy z UE przy kontroli i śledzeniu źródeł pochodzenia drewna z Indonezji przeznaczonego na eksport do UE. Indonezja wdroży system zezwoleń w oparciu o unijny system FLEGT zgodnych z wymogami UE, co ma przeciwdziałać nielegalnemu pozyskiwaniu drewna. Unia zapewni w tej sprawie Indonezji pomoc techniczną i doradztwo. Szczegóły umowy dostępne są tu.

Dobrowolne umowy o partnerstwie (Volontary Partnership Agreements - VPA) są podpisywane z państwami eksportującymi drewno do UE na podstawie unijnego rozporządzenia nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. VPA podpisało dotychczas kilka państwa - Ghana, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Liberia i Republika  Środkowej Afryki, a negocjacje trwają z kolejnymi, między innymi z Malezją i Wietnamem czy Hondurasem (pełna lista).

1 komentarz:

Krzyś pisze...

Ciekawa inicjatywa, bo przecież chodzi i pozyskiwanie surowców z regionów obarczonych kłopotami finansowymi, jednak nie można stracić czegoś długotrwałego rozmieniając to na jakieś pierdoły.