czwartek, 16 stycznia 2014

Nowa wyszukiwarka orzeczeń trybunałów ad hoc



Na stronie Mechanizmu Rezydualnego (unmict.org) pojawiła się wyszukiwarka orzeczeń trybunałów ad hoc (rwandyjskiego i jugosłowiańskiego) http://unmict.org/cld.html. To pierwsze tego typu narzędzie, które porządkuje wydane decyzje w sposób pozwalający na ich łatwe wyszukanie przy użyciu haseł przedmiotowych, podhaseł, nazwisk i dat.

Przykładowo przy wyszukiwaniu za pomocą hasła ludobójstwo otrzymujemy wyniki odnoszące się do spraw, w których podnoszono kwestię ludobójstwa i wyjaśnienie w jakim kontekście go użyto (np. czy kwestia dotyczyła ludobójstwa jako zarzutu, czy elementów ludobójstwa, czy ludobójczego planu, itd.). Dla ułatwienia wyszukiwania sprawy są prezentowane w całości lub tylko fragmentarycznie odnosząc się jedynie do interesującego nas fragmentu, w tym wypadku ludobójstwa. Proszę polecać tę wyszukiwarkę studentom' znacznie ułatwia ona pracę nad tekstem dotyczącym działalności trybunałów karnych czy zbrodni międzynarodowych.

Brak komentarzy: