sobota, 29 marca 2014

Ochrona inwetorów w TTIP. Drôle de consultation?

W związku z emocjami towarzyszącymi planom umieszczenia klauzuli arbitrażowej w TTIP (zobacz nasz post tutaj) Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje internetowe dotyczące ISDS.

Zgodnie z Komunikatem ma to stanowić okazję z jednej strony do "lepszego zdefiniowania oczekiwań" dotyczących ochrony inwestorów, a z drugiej wyjaśnienia przekłamań i półprawd dotyczących traktatu. 

Komisja oczekuje odpowiedzi na to to samo pytanie dotyczące opinii na temat proponowanych rozwiązań w TTIP w odniesieniu do 12 zakresów tematycznych m.in. zapewnienie prawa do regulacji oraz do ochrony inwestycji (pyt. 5), transparentności ISDS (pyt. 6), zagrożenia pochodnego nadmiernej swobodzie wszczynania sporów inwestycyjnych (pyt. 9), możliwości filtrowania skarg (pyt. 10), czy procedur odwoławczych (pyt. 12).

Mimo że Komisja prosi o ustosunkowanie się do rozwiązań TTIP, do zwięzłej analizy 12 problemów oraz wskazania celów negocjacyjnych UE załączone zostały jedynie "przykładowe rozwiązania" stosowane w BITach oraz odnośny fragment porozumienia CETA między UE a Kanadą. W rezultacie, w przypadku próby ustosunkowania się do ciekawych zagadnień 5, 6, 9, 10 i 12 do porównania jest "zwyczajowy brak regulacji przedmiotowej kwestii w BITach" oraz obszerne fragmenty CETA, obejmujące m.in. postanowienia preambuły, kwestie zastrzeżeń i wyjątków do traktatu, środków ostrożnościowych, czy szczególnych mechanizmów ochrony bilansu płatniczego.

Wreszcie, nie kwestionując szczerości intencji Komisji należy zauważyć, w Komunikacie podkreślono, że TTIP może stanowić precedens dla przyszłych porozumień handlowych. W stwierdzeniu tym jest zapewne sporo racji, zarazem jest do intencji badania nastrojów społecznych wpleciono koronny argument podnoszony przez zwolenników ISDS w odpowiedzi na zarzut, że inwestorzy w UE/USA mają dostateczne możliwości dochodzenia swoich praw w sądach powszechnych.


  • Linki m.in. do Q&A dotyczącego TTIP znajdują się na końcu Komunikatu.
  • Strona Konsultacji znajduje się tu.
  • Zob. także nasze wcześniejsze posty dotyczące negocjacji TTIP.
Komisja oczekuje na odpowiedzi do 21 czerwca.

W tej sytuacji rodzi się pytanie, czy celem tego działania jest zebranie opinii dotyczących celów negocjacyjnych, a zatem sugestia że konsultowane są rozwiążania TTIP, narazie nieznane, należałoby ominąć, podobnie jak zrobiło to USTS (nasz post nt. konsultacji w USA), czy też jest to jedynie próba łagodzenia napięć wokół negocjacji. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii trwająca drugi tydzień okupacja Parlamentu Tajwanu i setki tysięcy osób manifestujących na ulicach przeciwko próbie niedemokratycznego forsowania traktatowi handlowemu z Chinami z pewnością nie poprawiają atmosfery (zob. nasz post oraz artykuł z 31.3.2014, NYT, Taiwanese Rally in Opposition to China Trade Pact).

1 komentarz:

Instytut Globalnej Odpowiedzialności pisze...

Przykładowa odpowiedź na pytania Komisji Europejskiej w ramach konsultacji internetowych:
http://igo.org.pl/tag/ttip/

Jeśli chodzi o pytanie, czy konsultacje są próbą Komisji by łagodzić napięcia wokół TTIP, to bardzo pouczającą lekturą jest strategia public relations Komisji w zakresie TTIP:
http://corporateeurope.org/trade/2013/11/leaked-european-commission-pr-strategy-communicating-ttip