środa, 10 kwietnia 2013

USA: konsultacje publiczne partnerstwa transatlantyckiego


1 kwietnia br. Biuro Przedstawiciela Handlowego USA (United States Trade Representative (USTR)) ogłosiło konsultacje publiczne negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego z Unią Europejską (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)).

20 marca br. USTR zgłosiło oficjalnie Kongresowi zamiar podjęcia negocjacji TTIP, zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Obamy w jego lutowym orędziu. Kwestie handlu międzynarodowego należą do kompetencji Kongresu i są delegowane Prezydentowi. Zgodnie z przepisami federalnymi podjęcie negocjacji TTIP musi być poprzedzone publicznymi konsultacjami.

Zaproszenie USTR dotyczy w szczególności informacji o “interesach i priorytetach USA celem wypracowania pozycji negocjacyjnej USA” i zawiera ogólną listę tematów, którymi zainteresowany jest komitet międzynarodowej polityki handlowej USTR. Lista ta zawiera tylko jedno bezpośrednie odniesienie do kwestii inwestycji (“kwestie dotyczące inwestycji, które powinny zostać podjęte podczas negocjacji”).


Decyzja o rozpoczęciu negocjacji TTIP oparta jest na raporcie końcowym Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla USA-UE (U.S.-EU High Level Working Group (HLWG)) z 11 lutego br. Prace HLWG również poddane były konsultacjom publicznym, także w UE. Podobnie jak zaproszenie USTR raport HLWG jest ogólnikowy jeżeli chodzi o bezpośrednie odniesienie do kwestii inwestycji. Zawiera on ogólną rekomendację HLWG, iż TTIP “powinien zawierać postanowienia o liberalizacji i ochronie inwestycji oparte o najwyższy poziom liberalizacji i najwyższe standardy ochrony, jakie obie strony do tej pory wynegocjowały.”

Termin składania komentarzy pisemnych oraz zgłaszania notyfikacji dotyczących zeznań ustnych upływa 10 maja br. Publiczne wysłuchanie komentarzy odbędzie się 29-30 maja br. w Waszyngtonie.

Brak komentarzy: