poniedziałek, 16 czerwca 2014

MTK potwierdził zarzuty wobec byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej

O sprawie byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej Laurenta Gbagbo i jego żony Simone pisaliśmy już kilkakrotnie (zobacz tu oraz tu). MTK, po ocenie materiału dowodowego tj. przesłuchaniu 108 świadków, przejrzeniu materiałów filmowych i nagrań audio, potwierdził zarzuty wobec Gbagbo stwierdzając, że istnieją dostateczne dowody na to, aby przyjąć istnienie uzasadnionego podejrzenia, że Gbagbo popełnił zarzucane mu zbrodnie. Stawiane zarzuty dotyczą popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości (w formie morderstw, zgwałceń i innych nieludzkich czynów lub alternatywnie usiłowania zabójstw i prześladowań).
Decyzja o potwierdzeniu zarzutów znajduje się tu

Do decyzji dołączono także opinię odrębną sędzi Christine Van den Wyngaert (tu). Wskazuje ona na to, że dowody w sprawie są niedostateczne (w szczególności te w formie dowodów ze słyszenia tzw. hearsay). Van der Wyngaert nie zgadza sie również ze stosowanymi przez trybunał interpretacjami dotyczącymi form odpowiedzialności karnej z art. 25 Statutu MTK. W końcu stwierdza także, że choć nie ma wątpliwości, że okrutne zbrodnie miały miejsce na Wybrzeżu Kości Słoniowej, jej zdaniem, zarzuty stawiane Gabgbo nie są dostatecznie mocne, aby przetrwać próbę procesu karnego.

Brak komentarzy: