środa, 6 sierpnia 2014

Czy MTK może się zająć sprawą Palestyny?

To pytanie powraca w kontekście coraz gwałtowniejszego konfliktu pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem. Z Prokurator MTK spotkał się właśnie minister spraw zagranicznych Palestyny Riad al-Malki, aby wyrazić swoje zaniepokojenie konfliktem w Gazie i ustalić, jakie mechanizmy przystąpienia do Statutu Rzymskiego odnoszą się do Palestyny.

Przypominając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 67/19  należy wspomnieć, że Narody Zjednoczone przyznały narodowi palestyńskiemu prawo do samostanowienia i status państwa obserwatora przy NZ (non-member observer state status) zobacz tu. Zwracamy uwagę czytelników na słowo "state";  Zgromadzenie Ogólne uznało bowiem Palestynę za państwo, ale nadal można mieć wątpliwości czy Palestyna spełnia warunki aby ją za państwo uznać. Daje to możliwość na objęcie jej jurysdykcją MTK, lecz jak dotąd MTK nie otrzymał od Palestyny dokumentu, w którym zaakceptowałaby ona jurysdykcję Trybunału, ani prośby o wszczęcie dochodzenia odnośnie wydarzeń rozgrywających się w Gazie.

Czy więc MTK mógłby się zająć sprawą konfliktu w strefie Gazy - nie dowiemy się tego, dopóki Palestyna nie złoży odpowiednich deklaracji. Należy jednak przypomnieć, że Palestyna składała już deklarację uznając jurysdykcję MTK w 2009 roku (zobacz tu), było to jednak zanim wydana została wspomniana rezolucja NZ 67/19 wyjaśniająca status Palestyny i biuro Prokuratora MTK uznało, że ta rezolucja nie sanuje deklaracji Palestyny (zobacz par. 238, Raportu Biura Prokuratora z 2013 roku), zatem najpewniej konieczne będzie ponowienie tego kroku. A wydawać by się mogło, że to w naszym kraju biurokracja jest królową urzędów...

Zobacz np. komentarz Kai Ambosa na EJIL talk, warto też obserwować dyskusję na opiniojuris.org.

Brak komentarzy: