piątek, 14 listopada 2014

FSB: Raport 2014 nt. bankowości równoległej

Kontynuując walkę z bankowością równoległe (zobacz choćby nasz ubiegłoroczny post nt. transakcji finansowania papierami wartościowymi), Rada Stabilności Finansowej opublikowała właśnie Global Shadow Banking Monitoring Report

  • Podstawową konkluzją raportu, sporządzonego dla 25 jurysdykcji i UGW tj. ok. 90% aktywów światowego  systemu finansowego, jest wzrost sektora o 5 bilionów USD, do poziomu 75 bln USD.
  • Aktywa pozostające w dyspozycji takich instytucji stanowią przeciętnie ok. 25% wszystkich aktywów finansowych, tj. ok. połowy aktywów bankowych. Owej relacje pozostają względnie stabilne od 2008 roku.
  • W wartościach bezwzględnych shadow banking pozostaje największy w państwach wysokorozwiniętych, jednak najdynamiczniejszy wzrost odnotowuje w gospodarkach rozwijających się.
Po raz pierwszy razem z raportem opublikowano m.in. dane - zagregowane oraz indywidualnie dla poszczególnych jurysdykcji - wykorzystane przy tworzeniu dokumentu (FSB, Data underlying the Global Shadow Banking Monitoring Report 2014)

Brak komentarzy: