poniedziałek, 3 listopada 2014

Nowa skarga UE na Rosję w WTO

W ubiegły piątek (31 października) Unia Europejska (UE) wszczęła postępowanie w Światowej Organizacji Handlu (WTO) skierowane przeciwko Rosji. Przedmiotem sporu jest wysokość stosowanych przez Rosję ceł na galanterię papierową, olej palmowy oraz jego pochodne jak również lodówki oraz lodówko-zamrażarki. UE wskazuje, że Rosja w traktacie akcesyjnym zobowiązała się do obniżenia ceł do wysokości określonej w załączonych protokołach. Pomimo upływu trzech lat od akcesji cła na niektóre towary cały czas pozostają na poziomie wyższym niż dozwolony (albo poprzez stosowanie wyższej stawki albo poprzez wprowadzanie minimalnej wielkości cła niezależnie od wartości eksportowanych towarów). Problem ten dotyczy również produktów objętych najnowszą skargą. Komisja szacuje straty unijnego przemysłu wynikające z zaskarżonych ograniczeń na ok. 600 mln euro.

Warto przypomnieć, że jest to kolejne postępowanie zainicjowane przez UE przeciwko Rosji (o innych pisaliśmy tu, tu oraz tu).

Sam wniosek o wszczęcie konsultacji będzie dostępny w ciągu kilku dni w internetowej bazie danych WTO pod numerem WT/DS485/1.

***

Konsultacje są obowiązkowym etapem procedury rozstrzygania sporów w WTO. W przypadku ich niepowodzenia (przy czym trwają one do 60 dni), strona wnioskująca o przeprowadzenie konsultacji może zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy przez panel WTO (prawo WTO w sposób szczegółowy określa zasady powoływania takiego panelu). Od takiej decyzji przysługuje następnie prawo do złożenia odwołania do Appellate Body. Jego wyrok (zwany raportem) jest ostateczny, zaś na stronie pozwanej spoczywać obowiązek dostosowania swojego prawa do wymogów prawa WTO (oczywiście jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie). W przypadku braku wykonania wyroku, państwo pozywające może nałożyć na pozwanego Członka WTO sankcje handlowe.Brak komentarzy: