środa, 19 listopada 2014

San Marino ratyfikowało poprawki do Statutu MTK

San Marino złożyło właśnie dokumenty ratyfikacyjne dotyczące poprawek do statutu MTK przyjętych w Kampali w 2010 roku (zobacz poprawki tu), odnośnie zbrodni agresji (pisaliśmy o tym m.in. tu) stając się tym samym dziewiętnastym państwem, które tego dokonało. Poprawki przyjęła także niedawno Polska razem z Hiszpanią i Łotwą (informowaliśmy o tym tu).

Aby poprawki weszły w życie musi je ratyfikować przynajmniej 30 państw, dodatkowo konieczna będzie także decyzja Zgromadzenia Państw Stron w sprawie, w 2017 roku lub później, zobacz tu

Wiosną zeszłego roku pisaliśmy kolejno o 5 i 6 poprawce - wyraźnie zatem widać, że proces ten nabiera tempa i oprócz małych państw które zdecydowały się na ten krok, nie będących przecież decydentami na arenie międzynarodowej, jak opisywane dziś San Marino, są też duże państwa jak Niemcy czy Polska. To oczywiście nie oznacza, że dzięki temu Trybunał stanie się nagle efektywnym narzędziem międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, potwierdza raczej, że państwa te wspierają ideę międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i w tym kontekście doceniają rolę MTK, dostrzegając potrzebę rozszerzenia jego jurysdykcji o zbrodnię agresji.

Brak komentarzy: