czwartek, 4 kwietnia 2013

Piąta ratyfikacja poprawek do statutu rzymskiego dotyczacych zbrodni agresji

28 marca 2013 r. Estonia jako piąte w kolejności państwo (po Liechtensteinie,Samoa, Trynidad i Tobago, Luksemburgu) złożyła dokumenty ratyfikacyjne poprawek do statutu rzymskiego dotyczących zbrodni agresji. Aby poprawki weszły w życie konieczna jest ratyfikacja poprawek przez 30 państw oraz podjęcie ostatecznej decyzji przez państwa strony statutu w 2017 r. lub później. Pułap 30 ratyfikacji może być zdaniem wielu komentatorów dość szybko osiągnięty. Warto jednak zauważyć, że wśród ratyfikujących nie ma wielkich mocarstw - wiadomo, że zarówno Francja, jak i Wielka Brytania nie były zadowolone z rozwiązań przyjętych w czasie konferencji w Kampali, ale nie chciały złamać "historycznego konsensusu". Państwa te uważają kwestię wprowadzenia poprawek jako otwartą/nieprzesądzoną. Jeszcze większy sceptycyzm wyrażają pozostałe państwa wielkiej piątki, USA, Chiny, Rosja które nie są stronami statutu. Znaczące jest również, że państwa, które ratyfikowały poprawki nie należą także do grona państw zaangażowanych w prowadzenie interwencji zbrojnych na świecie. Nie ma więc co popadać w hurraoptymizm, iż MTK stanie się efektywnym narzędziem w zwalczaniu przypadków bezprawnego użycia siły w stosunkach międzynarodowych. 


http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr893.aspx

Brak komentarzy: