niedziela, 3 maja 2015

Komisja pozywa Polskę za niewdrożenie dyrektywy WEEE

W środę, 29 kwietnia, Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski i Słowenii za brak wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Termin jej wdrożenia upłynął 14 lutego 2014 r. 

Komisja, zgodnie z art. 260 ust 3 TFUE, zawnioskowała o nałożenie przez Trybunał kary pieniężnej na oba państwa. W przypadku Polski jest to 71 610 EUR dziennie do czasu wdrożenia. 

Dyrektywa  2012/19/UE to wersja przekształcona pierwotnej dyrektywy 2002/96/WE. Zawiera jednak kilka nowych przepisów, zaś kilka innych zostało istotnie zmienionych. Polska nie zdążyła jeszcze wprowadzić tych zmian. Gotowy jest już jednak projekt ustawy wdrażającej dyrektywę (druk sejmowy 3244). Z tego względu można się spodziewać, że ostatecznie do wydania wyroku, a więc także do zapłacenia przez Polskę kar nie dojdzie. Ustawa powinna zostać przyjęta na tyle wcześnie, żeby Polska mogła wnioskować do Komisji o wycofanie skargi. 

Oczywiście konieczne jest w tym przypadku sprawne procedowanie ustawy w Parlamencie.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

#absolutioriumdlaPolski?