środa, 8 lipca 2015

Prezydent Obama uzyskał fast-track authority na potrzeby negocjacji handlowych

Po - jak stwierdził Prezydent Obama - długich i trudnych negocjacjach politycznych nad przyznaniem amerykańskiej administracji szczególnego mandatu negocjacyjnego fast-track authority (nt. TPA zobacz nasz post tutaj), na mocy którego ewentualne traktaty handlowe będą poddane w Kongresie głosowaniu en bloc bez możliwości wnoszenia poprawek, 29 czerwca  Prezydent Obama podpisał tekst kompromisowych ustaw (White House, On Trade, Here’s What the President Signed into Law): Trade Promotion Authority oraz Trade Preferences Extension Act, obejmujący Trade Adjustment Assistance. Podpisaniem TPA szczególnie zainteresowane były strony negocjujące TPP i TTIP, z punktu widzenia których strona amerykańska nie miała dotąd formalnego mandatu.

Jest to pierwsze TPA przyznane przez Kongres od 2002 roku - począwszy od sprawowania mandatu przed F.D. Rosvelta przyznanego 12 z 13 Prezydentów.

Żródło: White House


Wytyczne negocjacyjne dla Prezydenta (a w istocie dla U.S. Trade Representative) na mocy TPA obejmują:
  • ochronę interesów pracowników, w tym płacę minimalną, zakaz pracy przymusowej i zapewnienie bezpieczeństwa pracy,
  • w odniesieniu do środowiska ochronę oceanów, zakaz nielegalnego obrotu fauną i florą oraz zakaz nielegalnego wyrębu,
  • zapewnienie dostępu dla amerykańskich dóbr i usług do rynków rozwijających się,
  • upublicznienie całego tekstu TPP.
Równocześnie przedłużono termin obowiązywania Trade Adjustment Assistance (który miał wygasnąć 30 października b.r.), zgodnie z którym:
  • administracja zapewni niezbędne wsparcie (m.in. finansowe) i szkolenia dla amerykańskich pracowników, ponoszących koszty liberalizacji handlu, w tym obejmując retroaktywną pomocą przeszło 17'000 pracowników w sektorze usług.
Ponadto:
  • przedłużono o 10 lat termin obowiązywania African Growth and Opportunity Act - projekt wsparcia przede wszystkim dla regionu sub-saharyjskiego w zakresie rozbudowy sektora prywatnego, upowszechniania zasad dobrego governance i ochrony praw człowieka,
  • do 30 października 2025 przedłużono zwolnienie celne dla haitańskiego eksportu odzieży na mocy Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement Act,
  • przywrócono obowiązywanie Ogólnego systemu preferencji taryfowych (Generalized Systems of Preferences), który znowu będzie obejmował 122 państwa rozwijające się,
  • na mocy Level the Playing Field Act dodatkowe uprawnienia w zakresie ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi przyznano Departamentowi handlu; co ciekawe w komunikacie na stronie Białego Domu stwierdzono expressis verbis, że LPFA jest wymierzone w "państwa takie jak Chiny".

Uroczystość podpisania TPA Prezydent Obama zakónczył eneregetyzującym "W porządku, ci którzy pracują dla mnie, wracać do pracy".

Brak komentarzy: