czwartek, 21 grudnia 2017

Podsumowanie 16 Zgromadzenia Państw Stron Statutu MTK

Kilka dni temu zakończyło się Zgromadzenie Państw Stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego i właśnie na stronie Zgromadzenia www.icc-cpi.int/asp zamieszczono przyjęte podczas Zgromadzenia rezolucje. 

Informowaliśmy na blogu o najważniejszych kwestiach, m.in. o przyjętych poprawkach dotyczących zbrodni wojennych (zobacz wpis sprzed paru dni), zobacz rezolucję tu a także o aktywacji jurysdykcji MTK odnośnie do zbrodni agresji, zobacz rezolucję tu. 

Pozostałe ustalenia dotyczyły między innymi wzmocnienia roli Trybunału i Zgromadzenia, zobacz tu; współpracy zobacz tu czy budżetu: tu.

Niewątpliwie to Zgromadzenie przejdzie do historii gdyż zakończyło sukcesem wieloletnią batalię o definicję agresji, zapoczątkowaną od razu po II wojnie światowej. Adwokatami tej sprawy byli choćby Stefan Glaser, Rafael Lemkin czy 97 letni dziś Ben Ferencz, jeden z największych zwolenników usankcjonowania zbrodni agresji (główny oskarżyciel w procesach norymberskich, m.in. w procesie Einsatzgruppen), który wspiera sprawę agresji od kilkudziesięciu lat.

Na zgromadzeniu zdecydowano także, że kolejne dwa doroczne spotkania odbędą się w Hadze, to w 2018 będzie miało miejsce pomiędzy 5 i 12 grudnia. 

Zobacz także sprawozdanie Coalition for the ICC podsumowujące kilkunastodniowe zmagania państw.

Brak komentarzy: