sobota, 14 kwietnia 2018

Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie Protokołu nr 16 do EKPC

12 kwietnia Francja jako 10 państwo ratyfikowała Protokół nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (o protokole pisaliśmy na blogu tu i tu). Ratyfikacja ta umożliwi wejście w życie Protokołu już 1 sierpnia 2018 r. Przypomnijmy, że jest to protokół dodatkowy do Konwencji, który wprowadza możliwość zwracania się przez najwyższe sądy i trybunały krajowe do ETPCz z wnioskiem o wydanie opinii doradczej co do kwestii odnoszących się do interpretacji i stosowania praw i wolności zawartych w Konwencji, w kontekście zawisłych przed nimi spraw. Jest to nowa instytucja prawna wprowadzona w wyniku zobowiązań przyjętych przez państwa w Deklaracji z Brighton z 2012 r. Otwarcie protokołu do podpisu 13 października 2013 r. było kolejnym etapem trwającego nieustająco procesu reform i zmian systemu Konwencji zainicjowanego kolejnymi konferencjami wysokiego szczebla z Interlaken, Izmiru i właśnie Brighton.

Zbliżające się wejście w życie protokołu postrzegane jest jako kolejna możliwość wzmocnienia dialogu pomiędzy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a najwyższymi sądami. Protokół będzie obowiązywał jedynie w stosunku do państw, które go ratyfikowały. Dotychczas ratyfikowały go: Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Litwa, San Marino, Słowenia i Ukraina. Warto zauważyć, że wśród państw, które ratyfikowały Protokół nie ma, poza Francją, "wielkich graczy" RE. Wiele państw od dawna deklaruje, że na razie w ogóle nie rozważa związywania się protokołem, ponieważ wymagałoby to od nich zasadniczych zmian w poszczególnych procedurach - karnych, cywilnych (np. Norwegia), bądź jest wręcz trudne do pogodzenia z krajowym porządkiem konstytucyjnym (np. Austria). Niektóre państwa zastrzegają po prostu, że na razie chcą obserwować, jak będzie wyglądało stosowanie Protokołu nr 16 w praktyce.

Brak komentarzy: