niedziela, 10 czerwca 2018

Polska nowym członkiem Międzyrządowego Komitetu UNESCO do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa KulturowegoW dniu 6 czerwca 2018 r., podczas 7. sesji Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dnia 17 października 2003 r., Polska została członkiem Międzyrządowego Komitetu do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Komitet należy do głównych organów tej Konwencji i składa się z 24 członków wybieranych na okres 4 lat na zasadzie reprezentacji geograficznej i rotacji. Połowa członków zmienia się co dwa lata. Komitet gromadzi się raz do roku. Do jego kompetencji należy m.in. wypracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zgromadzenia Ogólnego Dyrektyw Operacyjnych dotyczących wdrażania Konwencji UNESCO z 2003 r.; analiza wniosków o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości oraz sprawozdań przedstawianych przez Państwa-Strony Konwencji. Komitet rozpatruje także wnioski o udzieleniu międzynarodowej pomocy finansowej na cele ochrony dziedzictwa niematerialnego. 
7. sesja Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji UNESCO z 2003 r. odbyła się w dniach 4-6 czerwca 2018 r. w Paryżu. Obok Polski, w grupie państw kandydujących do Komitetu z regionu Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Rumunia, Słowacja oraz Macedonia. Do grona nowych członków Komitetu, poza Polską, weszły natomiast Holandia, Kamerun, Dżibuti, Togo, Kuwejt, Jamajka, Azerbejdżan, Chiny, Japonia, Sri Lanka, Kazachstan, zaś Komitet opuściły następujące państwa: Turcja, Węgry, Bułgaria, Saint Lucia, Afganistan, Indie, Mongolia, Korea, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Etiopia, Algieria.

Warto podkreślić, że przyjęcie w skład Międzyrządowego Komitetu do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO to kolejny sukces Polski na forum UNESCO. Po czteroletniej kadencji w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO, organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie w 2017 r. (o czym pisaliśmy na blogu tu i tu), oraz organizacji w Warszawie, w dniach 6-8 maja 2018 r., spotkania ekspertów reprezentujących ponad 30 państw świata, organizacji i instytucji międzynarodowych - UNESCO, Bank Światowy, United Nations Office for Disaster Risk Reduction – oraz przedstawiciele globalnych organizacji pozarządowych - Global Alliance for Urban Crises, ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków), ICCROM (Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego), które zaowocowało przyjęciem "Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury" (zob. tu), Polska angażuje się coraz bardziej na rzecz międzynarodowej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Warto przypomnieć, że w kwietniu 2017 r. Polska złożyła swój pierwszy wniosek o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO (pisaliśmy o tym na blogu: tu). 

Polska jest stroną Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego od 2011 r.

Więcej informacji tu i tu. 
©MKiDN
©MKiDN
© UNESCO/Luis Abad
Źródło: https://ich.unesco.org/en/7ga

Brak komentarzy: