sobota, 10 sierpnia 2013

Wzmocnienie watykańskiego nadzoru finansowego

Kontynuując walkę o ukrócenie patologii w wykorzystaniu watykańskiego systemu finansowego, czemu ostatnio medialnie zaszkodziła kompromitacja ws. Wielebnego 500 (zobacz tutaj), 8 sierpnia Papież Franciszek opublikował Motu proprio poświęcone walce z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i proliferacją broni masowego rażenia.

Zgodnie z Komunikatem prasowym Stolicy Apostolskiej Papież zapowiedział:

  • poszerzenie zakresu stosowania prawa watykańskiego tak, aby objęło ono dykasterie Kurii Rzymskiej, podmioty zależne od Stolicy Apostolskiej oraz organizacje non-profit posiadające osobowość w prawie kanonicznym z siedzibą w Watykanie,
  • wzmocnienie nadzoru i funkcji regulacyjnych Urzędu ds. informacji finansowej AIF (o podejmowanych przez tę instytucję krokach na rzecz zwiększenia transparentności pisaliśmy tutaj),
a nade wszystko
  •  ustanowienie nadzoru ostrożnościowego w odniesieniu do jednostek zwyczajowo angażujących się w działalność finansową i adekwatne rozszerzenie kompetencji AIF (w reakcji na rekomendacje sformułowane przez Komitet MONEYVAL, o czym wspominaliśmy w kontekście Memorandum AML/CFT z USA), oraz
  • powołanie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego (statut ciała stanowi załącznik do Motu Proprio) celem koordynacji prac organów watykańskich i Stolicy Apostolskiej w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia. Według FT (Vatican steps up financial surveillance) ciało ma składać się z siedmiu osób, w tym watykańskiego Prokuratora generalnego oraz szefa AIF.

W październiku oczekiwana jest decyzja w sprawie spodziewanej reformy Instytutu Dzieł Religijnych.

Brak komentarzy: