niedziela, 23 lutego 2014

G20 w poszukiwaniu dodatkowych źródeł wzrostu gospodarczego

Ministrowie finansów państw G20 zadeklarowali na szczycie w Sydney podjęcie działań na rzecz zwiększenia ich wspólnego PKB o dodatkowe 2% w ciągu najbliższych 5 lat (G20, Communiqué). Owo "ambitne acz realistyczne" założenie stanowiłoby równowartość 2'000 mld USD. Jest to kolejny przejaw dostrzegalnego w minionych miesiącach przeniesienia akcentów strategii antykryzysowej z konsolidacji fiskalnej na stymulowanie wzrostu (FT, G20 aims to add $2tn to global economy).

Korzystając z poprawy warunków dla walki z uchylaniem się od opodatkowania (zobacz nasze posty na ten temat), Ministrowie poparli opracowane przez OECD Common Reporting Standards w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych. 

Postępów nie poczyniono natomiast w kwestiach polityk monetarnych i kursów wymiany walutowej (Les Echos, Le G20 se fixe un objectif de 2% de croissance supplémentaire).

Zob. także:

Brak komentarzy: