środa, 18 czerwca 2014

Wytyczne ESMA/EBA dotyczące skarg konsumentów usług finansowych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), działające w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) opublikowały raport końcowy zawierający Wytyczne dotyczące rozpatrywania skarg konsumenckich w UE ws. papierów wartościowych.

Celem Raportu ma być harmonizacja podejścia do skarg konsumenckich we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz we wszystkich sektorach usług finansowych. Jego przyjęcie stanowi efekt konsultacji prowadzonych od listopada 2013 do lutego 2014.

W ich wyniku m.in. zwrócono uwagę na:
- konieczność rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi kategoriami konsumentów finansowych,
- uwzględnienie zasady proporcjonalności obowiązków do skali działalności podmiotu świadczącego usługi oraz stopnia zaawansowania samych usług,
- jasnym stało się, że sama definicja "skargi" ma charakter ogólnej wytycznej, a ogólny sposób jej sformułowania był zabiegiem celowym.

W ciągu dwóch miesięcy Wytyczne maja zostać przetłumaczone na języki państw unijnych i podane do publicznej wiadomości.

Kwestia skarg konsumentów usług finansowych stanowiła również przedmiot prac Task Force G20/OECD, o czym pisaliśmy tutaj.

Brak komentarzy: