poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Chiny przegrywają spór w sprawie metali ziem rzadkich

7 sierpnia Organ Apelacyjny WTO wydał orzeczenie w sprawie China – Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum. Jak informowaliśmy, zaskakującą apelację w tej sprawie wniosły Stany Zjednoczone, mimo że wygrały sprawę przed panelem WTO. Następnie Chiny wniosły apelację w tej sprawie przeciwko Stanom Zjednoczonym, a także dwóm innym z połączonych spraw (sprawy wniesione przez Japonię i Unię Europejską).

Chiny swojej apelacji kwestionowały przede wszystkim brak możliwości zastosowania art. XX GATT do wyjątków od zobowiązań przyjętych w protokole akcesyjnym (o czym już pisaliśmy tu). Organ Apelacyjny podtrzymał jednak orzeczenie Panelu. Jedynym aspektem zakwestionowanym przez Organ Apelacyjny był wprowadzony przez Panel wymóg bezstronności (even-handedness) jako niezależne kryterium powołania się na art XX(g) GATT, dotyczący ograniczonych zasobów. Jednak pomimo odwrócenia w tym względzie interpretacji Panelu, Organ Apelacyjny nie uznał możliwości powołania się przez Chiny na art XX(g) w celu wprowadzenia ograniczeń w handlu metalami ziem rzadkich. 

Co ciekawe, Organ Apelacyjny w ogóle nie odniósł się ostatecznie do apelacji złożonej przez Stany Zjednoczone. Dotyczyła ona spraw proceduralnych i była zależna od spełnienia wstępnych warunków, które jednak nie zostały spełnione.

Orzeczenie Organu Apelacyjnego z jednej strony pozwala na nałożenie przez Stany Zjednoczone, Japonię i Unię Europejska sankcji na Chiny. Z drugiej powinno się przyczynić do spadku cen metali ziem rzadkich na rynku. Chiny produkują obecnie ok. 90%  metali ziem rzadkich. 

Komentarz Reuters.

Brak komentarzy: