sobota, 23 sierpnia 2014

Ukraina p. Rosji - już 3 skargi międzypaństwowe

Apel Sekretarza Generalnego RE w sprawie konieczności dostarczenia pomocy humanitarnej na wschodnie obszary Ukrainy (pisaliśmy o nim na blogu tu) jest okazją do przypomnienia, że w Europejskim Trybunale Praw Człowieka zawisłe są już 3 skargi międzypaństwowe skierowane przez Ukrainę przeciwko Rosji. Poza pierwszą skargą o numerze 20958/14 (o której pisaliśmy na blogu tu) na przełomie czerwca i lipca Ukraina złożyła jeszcze dwie. Skarga nr 43800/14 wpłynęła do Trybunału 13 czerwca i dotyczy 16 dzieci oraz dwóch nauczycieli, którzy zostali w niewyjaśnionych okolicznościach przetransportowani do Rosji. Równocześnie tego samego dnia Trybunał na podstawie art. 39 Regulaminu nałożył na Rosję środki tymczasowe zobowiązując ją do zapewniania tym osobom poszanowania praw i wolności gwarantowanych w Konwencji Europejskiej. Z uwagi na fakt, że zarówno dzieci, jak i nauczyciele powrócili już na Ukrainę, środki tymczasowe zostały zniesione.

Trzecią skargę Ukraina złożyła do Trybunału 9 lipca równocześnie z wnioskiem o zastosowanie kolejnych środków tymczasowych. Ta skarga dotyczy z kolei zatrzymania w Symferopolu Mustafy Dżamilewa. Również w tym przypadku Trybunał zdecydował o zastosowaniu środków tymczasowych, w postaci konieczności zapewnienia panu Dżamilewowi bezpieczeństwa osobistego oraz pomocy prawnej. W tym miejscu należy wspomnieć, że Mustafa Dżamilew złożył do Trybunału także skargę indywidualną, skierowaną zarówno przeciwko Rosji, jak i Ukrainie (pisaliśmy o niej na blogu tu).

Teraz pozostaje oczekiwanie na decyzję Trybunału co do komunikacji wszystkich tych spraw rządowi rosyjskiemu. Jeżeli tak się stanie, pytania skierowane przez Trybunał do Rosji będą stanowiły wyznacznik zakresu, w jakim ETPCz zamierza się zająć się sytuacjami naruszeń praw człowieka w czasie trwającego na Ukrainie konfliktu. Miejmy nadzieję, że owe komunikacje nastąpią w najbliższym czasie. 

Brak komentarzy: