czwartek, 16 października 2014

Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie w 2004 r. pod lupą ETPCz

1 września tego roku minęła 10 rocznica ataku terrorystycznego na szkołę w Biesłanie, a 14 października przed ETPCz odbyła się rozprawa w sprawie Tagayeva i inni p. Rosji (skarga nr 26562/07), w której skarżącymi są ofiary ataku oraz krewni ofiar, które w ataku zginęły (link do transmisji rozprawy dostępny jest tu). Główne zarzuty skarżących dotyczą tego, że władze państwowe miały wystarczającą wiedzę, by przewidzieć, że taki atak terrorystyczny będzie miał miejsce, ponadto że siły koniecznej dla uwolnienia zakładników użyto w sposób całkowicie niezaplanowany, z pominięciem konieczności ochrony zakładników oraz że postępowania prowadzone w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności były całkowicie nieskuteczne.

Skarga wniesiona została na podstawie art. 2 Konwencji (zakaz arbitralnego pozbawiania życia i obowiązek śledztwa w przypadku śmierci), art. 3 (zakaz tortur), art. 6 (prawo do rzetelnego procesu), art. 8 (prawo do poszanowania życia rodzinnego), art. 10 (swoboda wypowiedzi) oraz art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego

Sprawa Tagayeva i inni p. Rosji to połączone do wspólnego rozpatrzenia 7 skarg wniesionych przez 447 obywateli rosyjskich. Wtorkowa rozprawa była już trzecią dla rządu rosyjskiego od początku września. Rząd rosyjski jest niechlubnym rekordzistą w zakresie liczby tegorocznych rozpraw, co świadczy niestety o ogromnej wadze problemów podnoszonych w skargach przeciwko Rosji.

Brak komentarzy: