sobota, 29 listopada 2014

Abris wszczyna postępowanie arbitrażowe p. Polsce

Abris Capital Partners zapowiedziało wszczęcie postępowania przed Sądem arbitrażowym sztokholmskiej ICC w związku z wywłaszczeniem i utratą korzyści w inwestycji w FM Bank PBP (Puls Biznesu, Abris żąda 2 mld zł odszkodowania). Działając na podstawie BITu między Polską a Luksemburgiem, inwestor w maju poinformował stronę polską o zamiarze wszczęcia postępowania (w Luksemburgu zarejestrowana jest spółka celowa PL Holdings S.a.r.l., za pośrednictwem której Abris kontroje FM Bank).

Abris ma dochodzić "co najmniej 2 mld złotych odszkodowania", zależnie od kwoty uzyskanej z przymusowej sprzedaży akcji banku.

KNF oświadczył, że jego działania były zgodne z prawem krajowym i unijnym, w związku z czym powyższa zapowiedź ma stanowić zapewnienie przede wszystkim skierowane do inwestorów Abris (Reuters, Abris fund sues Poland for $600 mln over forced bank sale). Komentarza w sprawie odmówiło Ministerstwo Finansów.

Kontekst sporu
Podstawą sporu jest kwietniowa decyzja KNF pozbawiająca europejski fundusz private equity prawa wykonywania głosów z akcji banku i nakazująca zbycie ich do końca roku. W lakonicznym Komunikacie Komisja stwierdziła wówczas, że "niewypełnianie przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris–EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF, co w ocenie Komisji ma negatywny wpływ na ostrożną i stabilną działalność banku". Zastosowanie takich środków przez KNF miało charakter precedensowy, a ich adresatem był inwestor mający 99,6% udział w spółce. 

Wprawdzie rozpatrując majowe odwołanie inwestora, Komisja uchyliła swoją decyzję w części nakazującej zbycie akcji, jednak już wówczas KNF tłumaczył, że stało się tak wyłącznie ze względów formalnoprawnych, natomiast urząd pozostał przeświadczony o szkodliwości zachowań inwestora (Bankier.pl, KNF przestraszyła się procesu. "Wywłaszczenia" nie będzie?). W Komunikacie z 18 listopada KNF poinformował o ponownym podjęciu decyzji nakazującej zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l.

Trochę światła na relacje między bankiem a KNFem rzuca Gazeta Prawna, Lachowski: czuję się upokorzony działaniami KNF. Jak Komisja skrzywdziła założyciela mBanku?.

Brak komentarzy: